Op deze pagina vindt je teksten die kunnen helpen bij het vormgeven van de uitvaart.

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien…
                       Toon Hermans

Rouwgedichten

Gedichten Toon Hermans