Thanatopraxie ofwel lichte balseming, zorgt vaak voor een natuurlijker uiterlijk. De huid blijft soepel, er komt vaak wat kleur terug op de wangen. Een groot voordeel is ook dat geen koeling meer hoeft te worden gebruikt. Zeker als iemand thuis wordt opgebaard kan dat heel wenselijk zijn.

Wat is het eigenlijk?
Bij lichte balseming wordt het lichaam voor een korte tijd geconserveerd. Dit wordt gedaan door de lichaamsvloeistoffen te vervangen door een conserverende vloeistof. Deze vloeistof wordt toegediend via de bloedbaan. Het proces van achteruitgang van het lichaam wordt hierdoor vertraagd.

Is het altijd mogelijk?
Thanatopraxie is vaak mogelijk, maar niet altijd. Er zijn omstandigheden waarbij de thanatopracteur een negatief advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld na bepaalde medische behandelingen. Er is altijd nauw overleg met de nabestaanden. Wanneer de thanatopracteur twijfelt aan het resultaat van de behandeling, dan zal hij of zij deze vorm van opbaren afraden.

Vanwege de aard van de behandeling zal lichte balseming altijd plaatsvinden in een uitvaartcentrum.